Tarihte Bugün

Kültür Belgeseli

Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinden ayrılamaz bir üçlüdür. Bunlardan her birini ayrı ayrı olarak ele almak veya yaşamak, yaşamaya çalışmak birçok sorun getirecektir. Tarihte Bugün programı, insanları bilgilendirme amacı ile geçmişte bugün hangi olayların yaşandığını anlatmak ve toplumu geçmişte yaşanmış olaylar ile ilgili olarak bilinçlendirmektir.

Tarih bilincine ulaşabilmek, geçmiş, şimdi ve gelecek olgusunu birlikte yaşayabilmekle doğru orantılıdır. Tarih bilinci geçmişi bilip onun ahlaki ve politik sorumluluğunu hissederek şimdiyi ve geleceği tasarlamak; evrensel çapta ele almak; geleceğe daha bilinçli yaklaşıp bunun için mücadele etmek anlamına gelmektedir. Tarihte Bugün programı ile bir toplumu, toplum yapan onun tarih bilincini arttırmaktır gerçeğine vurgu yapılmaktadır. Tarih bilincini kaybeden toplum ‘geleceğe güvenli bakamaz. Çünkü insanları bir arada tutan, toplum haline getiren onların toplumsal hafızasıdır. Bu da, kültürel değerlerin, gelenek ve göreneklerin özünün korunmasını ifade eder. Genelde uluslararası olayları dizayn edenler; toplumları sömürebilmek, insanları köleleştirmek için en başta toplumsal hafızayı, yani tarih bilincini yok etmeyi hedeflemişlerdir. Bunun için kullanmadığı bir bilim dalı, yapmadığı hile ve denemediği yol kalmamıştır. Hedef toplumları tarih bilincinden uzaklaştırılıp günümüze sıkıştırılmış bireyci, bencil kişilikler oluşturmaktır. Tüm bunlardan yola çıkarak hazırlanan ve tarih bilincini topluma aşılamayı hedefleyen “Tarihte Bugün” programını beğeninize sunuyoruz.

Copyright @ 2022 Renk Yapim Inc.