Aziz Mahmud Hüdayi

Çizgi Film

İlim, fazilet ve güzel ahlak sahibi olan Aziz Mahmut Hüdai yaşadığı asra damgasını vuran rehber bir şahsiyettir. Genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanının fen ilimlerinde çok iyi bir eğitim almıştır. Hocası ile birlikte Edirne, Mısır ve Şam’a giden Aziz M9ahmud Hüdai daha sonra Bursa’ya gelmiş ve orada bir müddet müderrislik ve Kadılık yapmıştır. Daha sonra gördüğü bir rüya üzerine Kadılığı bırakmış ve intisap ettiği tasavvuf yolunda süratle merhaleler kat edip irşat makamına yükselmiştir. Sultan Ahmet Camii’nin temeline ilk kazmayı vuran, açılışını yapan ve ilk Cuma hutbesini okuyan Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri’dir. Devletin her kademesinden ve halkın her zümresinden insanlara rehberlik etmiş, devrinde yaşayan sekiz padişahın altısı ile çok yakın münasebetleri olmuş ve birçok konuda onlara yol göstermiştir. Bu veli zatın ibretlik yaşan hikâyesi bu çizgi filmde bulabilirsiniz.

Copyright @ 2023 Renk Yapım