Hayatussahabe

Sahâbelerin Hayatı

Kum Sanatı kullanılarak hazırlanan bu eser Efendimizin örnek hayatını en güzel bir şekilde anlatmak amacıyla yapılmıştır. İslam’ın Altın Çağı” Hz. Muhammed ve Ashabının yaşadığı yıllardır. İslamiyet’in en iyi, en doğru ve en güzel yaşandığı günler de o günlerdir. Kıyamete kadar izinden gideceğimiz; Efendimizin ve Ashabının yaşantısını bu yapımda izleme imkânı bulacaksınız.

İslâm'ı en güzel şekilde anlamak ve yaşamak; bu dini en iyi bir biçimde yaşamış olan Hz. Muhammed (s.a.v.)'i ve O'nun ashabını iyice tanımakla olur. Allah Rasûlü'nü ve ashabını iyice tanımak ise kendi hayatlarını, kendi dillerinden öğrenmekle mümkündür. 'Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. (Hadis-i Şerif)' Sahâbelerin hayatının ve yaşayış tarzlarının derlenerek bir araya getirildiği bu yapım, konuları, özlü ve kapsamlı şekilde içermektedir. Bu nedenle bu yapım, o kutlu çağı tasvir eder; ashabın hayatını, niteliklerini, ahlak ve anılarını canlı tutar. Ahlakı, Kur'an olan, yüksek bir ahlak üzere gönderdiği ifade buyurulan Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in ve o'nun seçkin arkadaşlarının güzel ahlakını örneklerle anlatan bu yapım, Hayatüs Sahabe'nin bir bölümünü içermektedir. Kum sanatı kullanılarak hazırlanan bu eser; başta Peygamber efendimiz olmak üzere, Asr-ı Saadetin kutlu sakinlerinin sergiledikleri hilm, tevazu, cömertlik, sabır, tevekkül, vakar ve diğer üstün hasletlerini, saadet çağını benzersiz kılan özelliklerini daha yakından anlamak ve yaşamak yolunda bir çağrıdır.

Copyright @ 2023 Renk Yapım